2014 m. lapkritis 3 d., pirmadienis

Mokyklos dailininkų paroda Mokytojų namuose

Maloniai kviečiame


į Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos
moksleivių piešinių parodą

skirtą
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms

„Jau saulelė vėl atkopdama...“


kuri vyks
                                                 2014 m.lapkričio 5 d.17 val.                                                     Vilniaus  mokytojų  namuose  ( Vilniaus g. 39)
Galerijoje „Koridorius“ 2 a.


Parodos atidarymo proga  koncertuos
Grigiškių meno mokyklos mokiniai   ir mokytojų diksilendas

Parodos dalyvių darbų vadovės
dailės mokytojos Nijolė Jodkienė ir Daiva Černiauskienė
2014 m. rugpjūtis 25 d., pirmadienis

Mokslo metų atidarymo šventė

2014 m. rugsėjo 2 d.  16 val.Kviečiame
visus Grigiškių meno mokyklos bendruomenės narius
ir jų draugus 
į naujų mokslo metų atidarymo šventę!


2013 m. gruodis 26 d., ketvirtadienis

GRIGIŠKIŲ FESTIVALIS VĖL KVIEČIA!

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA
2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienis
*

RESPUBLIKINIO PROGRAMINĖS PJESĖS FESTIVALIO „MUZIKA – VAIZDUOJAMASIS GARSŲ IR SPALVŲ PASAULIS“ NUOSTATAI 
*
2014 METŲ TEMA: ESTRADINĖS MELODIJOS
*
*
I. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Tikslas: Skatinti moksleivių meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą ir puoselėti atlikimo džiaugsmą. Tikslui pasiekti vykdomi uždaviniai: • Propaguoti programinę muziką; • Skatinti jaunųjų atlikėjų meistriškumo tobulinimą, atskleidžiant meninės saviraiškos galimybes; • Bendradarbiauti ir keistis menine patirtimi su kitomis Lietuvos vaikų muzikos / meno mokyklomis; • Skatinti tarpdalykinį – muzikos ir dailės – dialogą.
*
II. FESTIVALIO DALYVIAI Į Respublikinį programinės pjesės festivalį „Muzika - vaizduojamasis garsų ir spalvų pasaulis“ kviečiami dalyvauti įvairių muzikos instrumentų specialybių moksleiviai ir dailės įgūdžius lavinantys mokiniai. Laisvai pasirinktą programinę pjesę muzikantai atlieka solo arba ansambliu (sudėtis pasirenkama laisvai). Grigiškių meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai, iš anksto informuoti apie koncerte skambėsiančius programinių kūrinių pavadinimus, nutapys konkretaus kūrinio vaizdinį. Taip pat ir kiekvienas atlikėjas ar jo atstovaujamos mokyklos dailės skyriaus mokiniai gali nupiešti atliekamo kūrinio vizualinį apipavidalinimą. Tokiu būdu bus siekiama vienalaikės menų sintezės.
*
III. FESTIVALIO PROGRAMA Programinės pjesės festivalis vyks vienu turu. Vieno atlikėjo/ansamblio programos trukmė neturi viršyti 5 min. Vienam atlikėjui/vienos kombinacijos ansambliui galima atlikti tik 1 kūrinį. Programa privalo atitikti metų FESTIVALIO TEMĄ. Galima įtraukti bet kokį ar savo kūrybos kūrinį, ATITINKANTĮ TEMĄ. Dėmesio! 2014 metų FESTIVALIO TEMA- ESTRADINĖS MELODIJOS
*
IV. FESTIVALIO TVARKA Festivalis viešas. Festivalis vyks 2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 17 val. Festivalio dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma organizatorių (nuo 2014 balandžio 3 d. koncerto programa bus paskelbta grigiskiumenomokykla.blogspot.com ) . Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima. Dalyviams neskiriamas laikas repeticijai (smulki informacija – nuo balandžio mėn. 3 d. festivalio programa (eilės tvarka) bus paskelbta grigiskiumenomokykla.blogspot.com ). Dalyvio mokestis yra 20 litų vienam atlikėjui-mokiniui. Jis yra sumokamas registracijos metu, atvykus. Neatvykus mokėti nereikia. Dailės skyriaus mokiniai, negrojantys festivalyje muzikos, koncertmeisteriai ir pedagogai mokesčio nemoka, visiems išrašomos padėkos. Daugiausiai pajėgiame priimti 100 pasirodymų. Tai reiškia, kad daugiau negu 100 numerių solo, ar duo, ar trio, ar kt. fiziškai nepajėgsime priimti. Pirmumo teisė suteikiama pagal elekttroninio laiško su dalyvio paraiška ir programa gavimo laiką. Viena mokykla daugiausiai gali deleguoti 10 pasirodymų (numerių programoje). Ansamblio narių skaičius nėra ribojamas. 
*
V. DALYVIŲ PARAIŠKOS Užpildytą dalyvių paraišką atsiųsti iki 2014 m. kovo mėn. 10 d.elektroniniu paštu: •grigiskiu.festivalis(eta)gmail.com • paraiškoje privaloma nurodyti šiuos duomenis: kūrinio pavadinimą, autorių ir trukmę, atlikėjo(-ų) vardą(-us), pavardę(-es), instrumentą(-us), mokymo metus, pedagogo vardą, pavardę ir mobilųjį telefoną, mokyklos pavadinimą, dailininko (jeigu yra) vardą ir pavardę, dailininko pedagogo (jeigu yra) vardą ir pavardę. VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI Festivalio dalyviai ir jų mokytojai, koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis. VII. ORGANIZATORIAI Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla Direktorė Filomena Majauskaitė Direktoriaus pavaduotoja dr. Audra Versekėnaitė Mokytojas Giedrius Lingė VIII. FESTIVALIO KOORDINATORIUS Mok. Giedrius Lingė, el.pašas: gielinge(eta)gmail.com, tel. 868388198

2013 m. gegužė 20 d., pirmadienis

Mūsų mokyklai- 50!

 
  


 

 
 


 


 


 

2013 m. vasaris 18 d., pirmadienis

2013 m. vasaris 9 d., šeštadienis

2% PARAMA MOKYKLAI

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę — nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Mokykla yra viena iš tokių remiamų organizacijų. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų - ši parama jums nieko nekainuos. Iki gegužės 1 dienos Jūs galite tapti Grigiškių meno mokyklos rėmėjais šiais būdais: 1. Prašymo formą (FR0512) galite užpildyti mokyklos raštinėje. Mokyklos darbuotojai patys nuneš jūsų prašymus Mokesčių inspekcijai 2. Galite prašymo formą (FR0512) atsispausdinti iš VMI svetainėshttp://www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=FR0512_v2.pdf 3. Galite jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir internetu užpildyti prašymo formą (FR0512) http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=0 Jums bus reikalingi šie duomenys: mokyklos kodas – 191818093 įstaigos pavadinimas – Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla adresas – Pašto g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. bankas – AB SEB bankas, kodas 70440 sąskaitos Nr. LT14 7044 0600 0405 5610 Visi Jūsų skirti pinigai atitenka vaikams – jų mokymosi sąlygų gerinimui. Metodinė taryba ir administracija

2013 m. sausis 20 d., sekmadienis

Mūsų mokyklai 50 metų

Meno mokykla kviečia buvusius mokytojus, mokinius ir Grigiškių bendruomenę į iškilmingą koncertą, skirtą mokyklos 50-mečiui paminėti „Mūsų dienos kaip šventė“. 2013 m. gegužės 11 d. 16 val. Grigiškių kultūros centre. Tikimė, kad visus mus apjungs bendra V. Kernagio daina „Mūsų dienos kaip šventė“. (nuoroda į dainos natas ir žodžius) Po koncerto buvusiems mokytojams ir mokiniams – prisiminimų vakaras. Neužmiršti geros nuotaikos, mėgstamiausio patiekalo arba sumuštinių sau ir draugui. Mokyklos administracija