2015 m. gruodžio 9 d., trečiadienis

2015 m. spalio 31 d., šeštadienis

Grigiškių festivalis 2016

RESPUBLIKINIO PROGRAMINĖS PJESĖS FESTIVALIO
MUZIKA – Vaizduojamasis garsų pasaulis
NUOSTATAI

Festivalio tema:
Gamtos atspindžiai

Festivalio laikas ir vieta:
2016 m. balandžio 14 d. 12 val.
Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos salė
(Pašto 10, Grigiškės, Vilnius)


I. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas:
Skatinti moksleivių meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą ir puoselėti atlikimo džiaugsmą.

Tikslui pasiekti vykdomi uždaviniai:
  • Propaguoti programinę muziką;
  • Skatinti jaunųjų atlikėjų meistriškumo tobulinimą, atskleidžiant meninės saviraiškos galimybes;
  • Bendradarbiauti ir keistis menine patirtimi su kitomis Lietuvos vaikų muzikos / meno mokyklomis;
  • Skatinti tarpdalykinį – muzikos ir dailės – dialogą.

II. FESTIVALIO DALYVIAI

Į Respublikinį programinės pjesės festivalį „Muzika - vaizduojamasis garsų pasaulis“ kviečiami dalyvauti įvairių muzikos instrumentų specialybių moksleiviai ir dailės įgūdžius lavinantys mokiniai. Laisvai pasirinktą programinę pjesę apie bet kokį gamtos reiškinį (pvz., vėjas, saulė, lietus ir pan.), gyvūną ar paukštį (pvz., meška, pelėda ir pan.), augalą ir pan. muzikantai atlieka solo arba ansambliu (sudėtis pasirenkama laisvai). Grigiškių meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai, iš anksto informuoti apie koncerte skambėsiančius programinių kūrinių pavadinimus, nutapys konkretaus kūrinio vaizdinį. Taip pat ir kiekvienas atlikėjas gali nupiešti savo atliekamo kūrinio vizualinį apipavidalinimą. Tokiu būdu bus siekiama vienalaikės menų sintezės.

III. FESTIVALIO PROGRAMA

Programinės pjesės festivalis vyks vienu turu
Mokyklos programos trukmė neturėtų viršyti 15 min.
Dalyvių programa pasirenkama laisvai
Galima įtraukti savo kūrybos kūrinį


IV. FESTIVALIO TVARKA
Festivalis viešas
Festivalio koncertas vyks miesto visuomenei nemokamai
Festivalio dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma organizatorių
Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima
Festivalio koncertas vyks 2016 m. balandžio 14 d. 12 val., Grigiškių meno mokyklos salėje
Registracija vyks 2016 m. balandžio 14 d. 11 val.


V. DALYVIŲ PARAIŠKOS

Užpildytą dalyvių paraišką atsiųsti iki 2016 m. kovo 14 d.
Paraiškoje privaloma nurodyti kiekvieno dalyvio vardą, pavardę, klasę ir instrumentą; kūrinio pavadinimą, kompozitorių ir trukmę; pedagogų ir koncertmeisterių duomenis; mokyklos pavadinimą; mobilųjį pedagogo tel. numerį. Tai galima daryti laisva forma. Paraiškos pateikiamos tik elektroniniu paštu rastine@grigiskiumeno.vilnius.lm.lt

VI. DALYVIŲ MOKESTIS

Festivalio dalyvio mokestis - 4 eurai vienam asmeniui
Dalyvio mokestis mokamas registracijos metu (2016 m. balandžio 14 d., 11 val.)

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

Festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis

VIII. ORGANIZATORIAI

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos Direktorė Filomena Majauskaitė
Vyr. mokytoja Eglė Sereičikienė
Direktoriaus pavaduotoja dr. Audra Versekėnaitė
Vyr. mokytoja Nijolė Jodkienė
Mokytoja Daiva Černiauskienė2015 m. rugpjūčio 25 d., antradienis

Mokslo metų pradžios šventė

Visus mūsų mokyklos mokinius ir jų tėvelius, besidominčius ir prijaučiančius maloniai kviečiame į Grigiškių meno mokyklos mokslo metų pradžios šventę, kuri įvyks, kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo 2 d. 16 val. mūsų mokyklos kiemelyje, arba, esant darganotam orui, mokyklos salėje. Laukiame visų po atostogų pailsėjusių, pasidabinusių šypsenomis ir gera nuotaika! Laimingų Naujų Mokslo Metų!

2015 m. balandžio 29 d., trečiadienis

Pavasario koncertas

Šiais metais, kaip ir kiekvieną saulėtą pavasarį, maloniai kviečiame mielus grigiškiečius sugužėti į kultūros centrą ir pasižiūrėti, ką naujo ir gražaus paruošė mūsų mokyklos mokiniai: muzikantai, šokėjai ir dailininkai. 

Laukiame jūsų 
Grigiškių kultūros centre GEGUŽĖS 12 D. 18 val. 30 min.
Įėjimas laisvas

STOJAMIEJI 2015

Gerbiamų grigiškiečių dėmesiui!

Grigiškių meno mokykla skelbia priėmimą į pirmą klasę! Laukiame stojančiųjų kartu su tėveliais
2015 m. gegužės 27 d. 18 val.- VYKS KONSULTACIJOS
2015 m. gegužės 28 d. 18 val.- STOJAMIEJI EGZAMINAI

2013 m. vasario 18 d., pirmadienis

2013 m. vasario 9 d., šeštadienis

2% PARAMA MOKYKLAI

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę — nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Mokykla yra viena iš tokių remiamų organizacijų. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų - ši parama jums nieko nekainuos. Iki gegužės 1 dienos Jūs galite tapti Grigiškių meno mokyklos rėmėjais šiais būdais: 1. Prašymo formą (FR0512) galite užpildyti mokyklos raštinėje. Mokyklos darbuotojai patys nuneš jūsų prašymus Mokesčių inspekcijai 2. Galite prašymo formą (FR0512) atsispausdinti iš VMI svetainėshttp://www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=FR0512_v2.pdf 3. Galite jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir internetu užpildyti prašymo formą (FR0512) http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=0 Jums bus reikalingi šie duomenys: mokyklos kodas – 191818093 įstaigos pavadinimas – Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla adresas – Pašto g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. bankas – AB SEB bankas, kodas 70440 sąskaitos Nr. LT14 7044 0600 0405 5610 Visi Jūsų skirti pinigai atitenka vaikams – jų mokymosi sąlygų gerinimui. Metodinė taryba ir administracija