2014 m. gruodžio 7 d., sekmadienis

Grigiškių festivalis 2015


RESPUBLIKINIO PROGRAMINĖS PJESĖS FESTIVALIO
„MUZIKA – VaizDuojamasis garsų IR SPALVŲ pasaulis
NUOSTATAI

METŲ TEMA: ĮVAIRIŲ TAUTŲ MUZIKA

2015 m. kovo mėn. 26 d. 10 val.
Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos salė
(Pašto 10, LT-27105 Vilnius, Lietuva)

I. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas:
Skatinti moksleivių meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą ir puoselėti atlikimo džiaugsmą.

Tikslui pasiekti vykdomi uždaviniai:
·         Propaguoti programinę muziką;
·         Skatinti jaunųjų atlikėjų meistriškumo tobulinimą, atskleidžiant meninės saviraiškos galimybes;
·         Bendradarbiauti ir keistis menine patirtimi su kitomis Lietuvos vaikų muzikos / meno mokyklomis;
·         Skatinti tarpdalykinį – muzikos ir dailės – dialogą.

II. FESTIVALIO DALYVIAI

Į Respublikinį programinės pjesės festivalį „Muzika - vaizduojamasis garsų ir spalvų pasaulis“ kviečiami dalyvauti įvairių muzikos instrumentų specialybių moksleiviai ir dailės įgūdžius lavinantys mokiniai. Laisvai pasirinktą programinę pjesę muzikantai atlieka solo arba ansambliu (sudėtis pasirenkama laisvai). Grigiškių meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai, iš anksto informuoti apie koncerte skambėsiančius programinių kūrinių pavadinimus, nutapys konkretaus kūrinio vaizdinį. Taip pat ir kiekvienas atlikėjas ar jo atstovaujamos mokyklos dailės skyriaus mokiniai gali nupiešti atliekamo kūrinio vizualinį apipavidalinimą. Tokiu būdu bus siekiama vienalaikės menų sintezės.

III. FESTIVALIO PROGRAMA

Programinės pjesės festivalis vyks vienu turu.
Vieno atlikėjo/ansamblio programos trukmė neturi viršyti 5 min.
Programa privalo atitikti metų FESTIVALIO TEMĄ.
Galima įtraukti bet kokį ar savo kūrybos kūrinį, ATITINKANTĮ TEMĄ.
Dėmesio! 2015 metų FESTIVALIO TEMA- „ĮVAIRIŲ TAUTŲ MUZIKA“.

Paaiškinimas:
Galima groti programinius kūrinius, kurie bent kokiu aspektu reprezentuoja kokią nors tautą, pvz. B.Bartoko „Meškos šokis“ reprezentuoja vengrų, I. Stravinskio- „Žindyvių šokis“-rusų muziką. K.Černio etiudas nereprezentuoja, lygiai kaip ir O.Messiaeno „12 žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų“.

IV. FESTIVALIO TVARKA

Festivalis viešas.
Festivalio dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma organizatorių (nuo kovo mėn. 19 d. koncerto programa bus paskelbta grigiskiumenomokykla.blogspot.com ) .
Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.
Dalyviams neskiriamas laikas repeticijai (smulki informacija – nuo kovo mėn. 19 d. koncerto programa bus paskelbta grigiskiumenomokykla.blogspot.com ).

Dalyvio mokestis yra 5 eurai vienam atlikėjui-mokiniui. Jis yra sumokamas registracijos metu, atvykus. Neatvykus mokėti nereikia. Dailės skyriaus mokiniai, negrojantys festivalyje muzikos, koncertmeisteriai ir pedagogai mokesčio nemoka, visiems išrašomos padėkos.

Daugiausiai pajėgiame priimti 100 pasirodymų. Tai reiškia, kad daugiau negu 100 numerių (solo, ar duo, ar trio, ar kt.) fiziškai nepajėgsime priimti. Pirmumo teisė suteikiama pagal elektroninio laiško su dalyvio paraiška ir programa gavimo laiką.

Viena mokykla daugiausiai gali deleguoti 10 pasirodymų (numerių programoje). Ansamblio narių skaičius nėra ribojamas.
V. DALYVIŲ PARAIŠKOS

Užpildytą dalyvių paraišką atsiųsti iki 2015 m. vasario mėn. 26 d.elektroniniu paštu:
·         grigiskiu.festivalis(eta)gmail.com
·         paraiškoje privaloma nurodyti šiuos duomenis: kūrinio pavadinimą, autorių ir trukmę, atlikėjo(-ų) vardą(-us), pavardę(-es), instrumentą(-us), mokymo metus, pedagogo vardą ir pavardę,  mokyklos pavadinimą, dailininko (jeigu yra) vardą ir pavardę, dailininko pedagogo (jeigu yra) vardą ir pavardę.

VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

Festivalio dalyviai ir jų mokytojai, koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.

VII. FESTIVALIO ORGANIZATORIUS

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla
Direktorė Filomena Majauskaitė

VIII. FESTIVALIO KOORDINATORIUS

Mok. Giedrius Lingė, el.pašas: grigiskiu.festivalis(eta)gmail.com, tel. 866223538

2013 m. gegužės 20 d., pirmadienis

Mūsų mokyklai- 50!

 
  


 

 
 


 


 


 

2013 m. vasario 18 d., pirmadienis

2013 m. vasario 9 d., šeštadienis

2% PARAMA MOKYKLAI

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę — nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Mokykla yra viena iš tokių remiamų organizacijų. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų - ši parama jums nieko nekainuos. Iki gegužės 1 dienos Jūs galite tapti Grigiškių meno mokyklos rėmėjais šiais būdais: 1. Prašymo formą (FR0512) galite užpildyti mokyklos raštinėje. Mokyklos darbuotojai patys nuneš jūsų prašymus Mokesčių inspekcijai 2. Galite prašymo formą (FR0512) atsispausdinti iš VMI svetainėshttp://www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=FR0512_v2.pdf 3. Galite jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir internetu užpildyti prašymo formą (FR0512) http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=0 Jums bus reikalingi šie duomenys: mokyklos kodas – 191818093 įstaigos pavadinimas – Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla adresas – Pašto g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. bankas – AB SEB bankas, kodas 70440 sąskaitos Nr. LT14 7044 0600 0405 5610 Visi Jūsų skirti pinigai atitenka vaikams – jų mokymosi sąlygų gerinimui. Metodinė taryba ir administracija

2013 m. sausio 20 d., sekmadienis

Mūsų mokyklai 50 metų

Meno mokykla kviečia buvusius mokytojus, mokinius ir Grigiškių bendruomenę į iškilmingą koncertą, skirtą mokyklos 50-mečiui paminėti „Mūsų dienos kaip šventė“. 2013 m. gegužės 11 d. 16 val. Grigiškių kultūros centre. Tikimė, kad visus mus apjungs bendra V. Kernagio daina „Mūsų dienos kaip šventė“. (nuoroda į dainos natas ir žodžius) Po koncerto buvusiems mokytojams ir mokiniams – prisiminimų vakaras. Neužmiršti geros nuotaikos, mėgstamiausio patiekalo arba sumuštinių sau ir draugui. Mokyklos administracija

2012 m. rugsėjo 28 d., penktadienis

Informacija apie atlyginimus 2012 III ketv.

Pareigybės pavadinimas Direktorius (1) 3092.00 Lt Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1) 1278.00 Lt Mokytojas (23) 1973.00 Lt Koncertmeisteris (5) 835.00 Lt Laborantas (1) 800.00 Lt Sekretorė (1) 1002.00 Lt Bibliotekininkė (1) 700.00 Lt Derintojas (1) 800.00 Lt Valytoja (1) 600.00 Lt Kiemsargis (1) 600.00 Lt Pastatų priežiūros darbininkas (1) 800.00 Lt

2012 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

Jau yra foto iš 2012 mokslo metų atidarymo:-)